Kalendarz imprez 22
25.03.2019 Yacht Club Sopot już po raz trzeci wystartuje w regatach na Karaibach

BVI Spring Regatta and Sailing Festival to pierwsza w tym sezonie impreza regatowa w kalendarzu Yacht Club Sopot. Członkowie klubu wracają na morze karaibskie, aby po raz kolejny wystartować w imprezie z cyklu „serious fun”, a za cel obrali Brytyjskie Wyspy Dziewicze. Już we wtorek 26 marca rozpocznie się tam festiwal żeglarstwa na starcie którego zobaczymy prawie 100 łódek z całego świata w tym sopocką załogę na jachcie klasy Volvo Open 70 „E1”

25.12.2018 Biała księga - odrzucenie zgłoszenia jachtu Kosatka Monster Project do regat S2H

Dodatkowe informacje w nawiązaniu do komunikatu YCS z dnia 22 grudnia 2018 roku.

22.12.2018 Komunikat w sprawie odwołania udziału załogi YCS w regatach Sydney Hobart Yacht Race 2018

Z przykrością informujemy, że ze względu na wyjątkowe, niezależne od Yacht Club Sopot okoliczności, związane z faktem zawinionego, nieprawidłowego działania właściciela jachtu Kostatka Monster Project, w zakresie m.in. niedopełnienia formalności związanych z jachtem, na którym załoga Yacht Club Sopot miała wystartować w regatach Sydney Hobart Yacht Race 2018, jednostka ta nie została dopuszczona do startu w tych regatach.

15.12.2018 Sydney Hobart Yacht Race 2018 czas zacząć!

Yacht Club Sopot wystartuje w Sydney Hobart i przejdzie do historii!

Zbigniew Gutkowski poprowadzi załogę Yacht Clubu Sopot w legendarnych regatach Sydney-Hobart, które rozpoczną się 26 grudnia o godzinie 3:00 czasu polskiego. To pierwszy w historii polski klub, który zanotuje start w dwóch najważniejszych wyścigach morskich na świecie - w 2017 roku uczestniczył w Rolex Fastnet Race.

Klub

Yacht Club Sopot jest ideą żeglarską skupiającą ludzi, dla których żeglarstwo to pasja lub sposób na życie.

Członkowie klubu mają do swojej dyspozycji szeroką ofertę aktywności żeglarskich oraz towarzyskich opartych o klubową flotę jachtów oraz unikatowe miejsca spotkań w znakomitych sopockich obiektach i restauracjach. Tworzą kierunki działalności klubu, ale co najważniejsze, doświadczają zdrowej, przyjacielskiej i swobodnej atmosfery żeglarskiej. Rodzinę YCS tworzą nie tylko doświadczeni żeglarze, ale również Ci, którzy dopiero do tego miana aspirują.

Bazą Yacht Club Sopot jest ProMarina Sopot uważana za najbardziej nowoczesny i prestiżowy obiekt żeglarski w Polsce, gdzie na co dzień stacjonują klubowe jachty.

Misją klubu jest stworzenie przestrzeni dzielenia się doświadczeniami regatowymi, spotkania żeglarskie, realizacja członkowskich projektów żeglarskich, a przede wszystkim szlifowanie żeglarskich umiejętności w przyjemnej atmosferze oraz motywowanie się do startów w regatach krajowych i zagranicznych.

Usługi

01.
Starty w regatach w Polsce i zagranicą.
02.
Klubowe imprezy towarzyskie i okolicznościowe.
03.
Czartery jachtów.
04.
Szkolenia żeglarskie i regatowe.
05.
Opieka/obsługa jachtów rezydentów w Marinie Sopot.
06.
Edukacja żeglarska.

Pakiet Klubowicza

Wstępując do klubu członkowie otrzymują szereg korzyści żeglarskich i partnerskich:

Członkostwo

 • Informacje podstawowe

  YACHT CLUB SOPOT działa przy spółce non-profit Yacht Club Sopot sp. z o.o. W dalszych postanowieniach regulaminu zwany jest Klubem.

  YACHT CLUB SOPOT jest klubem żeglarskim, członkiem Pomorskiego Związku Żeglarskiego i zobowiązał się do przestrzegania  statutu PoZŻ.

  Proporcem Klubu jest granatowa, trójkątna, zafalowana flaga. Na Proporcu umieszczony jest krzyż ukośny w kolorze czerwonym z białą obwódką.

  Logotypem podstawowym Klubu jest w/w Proporzec wpisany w nazwę YACHT CLUB SOPOT stanowiącą obwód koła. Logotypem pomocniczym Klubu jest w/w Proporzec z nazwą YACHT CLUB SOPOT (w ułożeniu poszczególnych członów nazwy jeden pod drugim) przylegającą do jego lewej krawędzi.

   

          

 • Cele klubu

  Cele Klubu:

  1. promocja kultury fizycznej poprzez uprawianie żeglarstwa sportowego i amatorskiego,
  2. kultywowanie tradycji żeglarskich,
  3. krzewienie wiedzy żeglarskiej teoretycznej i praktycznej oraz zasad dobrej praktyki morskiej,
  4. budowanie pozytywnych więzi i relacji pomiędzy członkami i gośćmi Klubu.

   

  Klub realizuje swoje cele poprzez:

  1. zrzeszanie członków klubu żeglarskiego pod nazwą YACHT CLUB SOPOT,
  2. organizację regat żeglarskich sportowych i amatorskich, kursów żeglarskich i rejsów oraz imprez towarzyskich o charakterze żeglarskim dla członków i gości Klubu,
  3. udział w regatach żeglarskich sportowych i amatorski w kraju i zagranicą,
  4. promocję i wzmacnianie relacji z żeglarzami i organizacjami żeglarskimi oraz mediami w kraju i zagranicą.
 • Przyjęcie członkostwa

  Członkostwo w Klubie ważne jest przez rok od momentu jego uzyskania lub odnowienia.

  Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Klubu uchwałą podjętą w ciągu 7 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków w tym członka Zarządu Klubu.

  Zarząd Klubu ma prawo odmówić przyjęcia w poczet członków bez podania przyczyny.

  Do wstąpienia w poczet członków Klubu wymagane jest:

  1. poprawne wypełnienie deklaracji członkowskiej;
  2. uiszczenie opłaty członkowskiej oraz wpisowego;
  3. potwierdzenie Zarządu Klubu o przyjęciu w poczet członków Klubu.
 • Prawa i obowiązki członka klubu

  Członek Klubu ma prawo:

  1. uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Klub;
  2. używać proporca i logotypów Klubu w zakresie przyznanych uprawnień;
  3. korzystać z wszelkich przywilejów, produktów i usług wymienionych w pakiecie członkowskim stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, tylko i wyłącznie za okazaniem karty klubowej wraz z dokumentem tożsamości.

   

  Członek Klubu zobowiązany jest do:

  1. stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz uchwał Zarządu Klubu;
  2. dbania o honor Proporca Klubu, przestrzegania etyki, etykiety i dobrych obyczajów obowiązujących w żeglarstwie, a w szczególności w Klubie;
  3. regularnego opłacania składek członkowskich uchwalonych przez Zarząd Klubu.
 • Rozwiązanie członkostwa

  Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

  1. wystąpienia członka z Klubu, zgłoszonego pisemnie do Zarządu Klubu, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych;
  2. skreślenia z listy członków wskutek nieopłacenia składek w określonym terminie, o czym członek zostanie poinformowany pisemnie drogą elektroniczną;
  3. wykluczenia członka za działania na szkodę Klubu lub nieprzestrzeganie Regulaminu, na podstawie uchwały Zarządu Klubu.
 • Inne

  Członkowie Klubu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Yacht Club Sopot sp. z o. o.

  Fakt utraty, zniszczenia bądź zagubienia karty członkowskiej Klubu należy niezwłocznie zgłosić do Zarządu Klubu. Wydanie duplikatu karty/kart wiąże się z dodatkową opłatą operacyjną w wysokości 50 zł za kartę.

  Wykupione członkostwo jest imienne i nie może być wykorzystywane przez osoby trzecie.

  Członkowie Klubu zobowiązani są do informowania Klubu o wszelkich zmianach adresów zamieszkania oraz adresów do korespondencji, w tym także adresów do korespondencji elektronicznej. Pisma wysyłane na podane Zarządowi Klubu adresy, a nie podjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich odbioru.

  Władzami Klubu jest Zarząd Klubu powoływany przez Yacht Club Sopot sp. z o.o.

Kontakt

Rafał Sawicki
+48.602.470.395

Prezes Zarządu, Manager Klubu

Filip Wójcikiewicz

Komandor Klubu

Mariusz Kłobucki

Wice-komandor Klubu

Polityka Prywatności

W związku z obowiązkiem informacyjnym, nałożonym przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), informujemy, że Yacht Club Sopot Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane w związku z Państwa członkostwem w Yacht Club Sopot Sp. z o.o. jak też w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej www.yachtclubsopot.com oraz poczty firmowej elektronicznej, prowadzonej pod adresami: ycs@yachtclubsopot.com

Zapoznaj się z naszą POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

GSC Yachting biznes liga żeglarska Yachting Clinic