Kalendarz imprez 20
13.02.2018 Zbiórka charytatywna na rzecz odbudowy wyspy St. Maarten

W związku ze startem załogi Yacht Club Sopot w St. Maarten Regatta 2018 w dniach 1-4 marca, chcielibyśmy wspomóc odbudowę wyspy i dokonać publicznej zbiórki na rzeczy odbudowy ośrodka sportowego dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, który to został praktycznie zrównany z ziemią.

17.11.2017 Yacht Club Sopot ponownie na starcie St. Maarten Heineken Regatta

Na przełomie lutego i marca 2018 roku załoga Yacht Club Sopot po raz trzeci z rzędu wystartuje w St.Maarten Heineken Regatta. Klubowa załoga wraca na pokład oceanicznego jachtu klasy VO70 „Monster Project”, na którym w zeszłym roku zajęła znakomite 22 miejsce w słynnych regatach Rolex Fastnet Race. Za sterem ponownie stanie Mistrz Olimpijski, członek honorowy YCS Mateusz Kusznierewicz. 

25.09.2017 Poniżej oczekiwań w Żeglarskiej Lidze Mistrzów

W Porto Cervo na włoskiej Sardynii o tytuł najlepszego klubu Europy rywalizowały 32 zespoły żeglarskie z 14 krajów. Rozegrano łącznie 48 wyścigów. Najlepszy okazał się team gospodarzy z Yacht Club Costa Smeralda.

20.09.2017 Yacht Club Sopot ponownie na starcie Żeglarskiej Ligi Mistrzów.

W najbliższy weekend najlepsze europejskie kluby żeglarskie będą rywalizować w finale żeglarskiej Ligi Mistrzów na Sardynii. Wśród 30 załóg reprezentujących czołowe jacht kluby z całej Europy, znalazł się jeden polski zespół – Yacht Club Sopot, który nieco ponad tydzień temu wywalczył tytuł Klubowego Mistrza Polski.

Klub

Yacht Club Sopot jest ideą żeglarską skupiającą ludzi, dla których żeglarstwo to pasja lub sposób na życie.

Członkowie klubu mają do swojej dyspozycji szeroką ofertę aktywności żeglarskich oraz towarzyskich opartych o klubową flotę jachtów oraz unikatowe miejsca spotkań w znakomitych sopockich obiektach i restauracjach. Tworzą kierunki działalności klubu, ale co najważniejsze, doświadczają zdrowej, przyjacielskiej i swobodnej atmosfery żeglarskiej. Rodzinę YCS tworzą nie tylko doświadczeni żeglarze, ale również Ci, którzy dopiero do tego miana aspirują.

Bazą Yacht Club Sopot jest ProMarina Sopot uważana za najbardziej nowoczesny i prestiżowy obiekt żeglarski w Polsce, gdzie na co dzień stacjonują klubowe jachty.

Misją klubu jest stworzenie przestrzeni dzielenia się doświadczeniami regatowymi, spotkania żeglarskie, realizacja członkowskich projektów żeglarskich, a przede wszystkim szlifowanie żeglarskich umiejętności w przyjemnej atmosferze oraz motywowanie się do startów w regatach krajowych i zagranicznych.

Usługi

Dowiedz się więcej o naszych usługach.
Sprawdź kalendarium wydarzeń 2017.

01.
Starty w regatach w Polsce i zagranicą.
02.
Klubowe imprezy towarzyskie i okolicznościowe.
03.
Czartery jachtów.
04.
Szkolenia żeglarskie i regatowe.
05.
Opieka/obsługa jachtów rezydentów w Marinie Sopot.
06.
Edukacja żeglarska.

Pakiet Klubowicza

Wstępując do klubu członkowie otrzymują szereg korzyści żeglarskich i partnerskich:

Członkostwo

Członkostwo w Yacht Club Sopot niesie za sobą szereg przywilejów, ale i obowiązków. Przed złożeniem Deklaracji Członkowskiej zapoznaj się z Regulaminem Członkostwa oraz Pakietami jakie się z nim wiążą.

Regulamin członkostwa

Deklaracja członkowska

 • Informacje podstawowe

  YACHT CLUB SOPOT działa przy spółce non-profit Yacht Club Sopot sp. z o.o. W dalszych postanowieniach regulaminu zwany jest Klubem.

  YACHT CLUB SOPOT jest klubem żeglarskim, członkiem Pomorskiego Związku Żeglarskiego i zobowiązał się do przestrzegania  statutu PoZŻ.

  Proporcem Klubu jest granatowa, trójkątna, zafalowana flaga. Na Proporcu umieszczony jest krzyż ukośny w kolorze czerwonym z białą obwódką.

  Logotypem podstawowym Klubu jest w/w Proporzec wpisany w nazwę YACHT CLUB SOPOT stanowiącą obwód koła. Logotypem pomocniczym Klubu jest w/w Proporzec z nazwą YACHT CLUB SOPOT (w ułożeniu poszczególnych członów nazwy jeden pod drugim) przylegającą do jego lewej krawędzi.

   

          

 • Cele klubu

  Cele Klubu:

  1. promocja kultury fizycznej poprzez uprawianie żeglarstwa sportowego i amatorskiego,
  2. kultywowanie tradycji żeglarskich,
  3. krzewienie wiedzy żeglarskiej teoretycznej i praktycznej oraz zasad dobrej praktyki morskiej,
  4. budowanie pozytywnych więzi i relacji pomiędzy członkami i gośćmi Klubu.

   

  Klub realizuje swoje cele poprzez:

  1. zrzeszanie członków klubu żeglarskiego pod nazwą YACHT CLUB SOPOT,
  2. organizację regat żeglarskich sportowych i amatorskich, kursów żeglarskich i rejsów oraz imprez towarzyskich o charakterze żeglarskim dla członków i gości Klubu,
  3. udział w regatach żeglarskich sportowych i amatorski w kraju i zagranicą,
  4. promocję i wzmacnianie relacji z żeglarzami i organizacjami żeglarskimi oraz mediami w kraju i zagranicą.
 • Przyjęcie członkostwa

  Członkostwo w Klubie ważne jest przez rok od momentu jego uzyskania lub odnowienia.

  Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Klubu uchwałą podjętą w ciągu 7 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków w tym członka Zarządu Klubu.

  Zarząd Klubu ma prawo odmówić przyjęcia w poczet członków bez podania przyczyny.

  Do wstąpienia w poczet członków Klubu wymagane jest:

  1. poprawne wypełnienie deklaracji członkowskiej;
  2. uiszczenie opłaty członkowskiej oraz wpisowego;
  3. potwierdzenie Zarządu Klubu o przyjęciu w poczet członków Klubu.
 • Prawa i obowiązki członka klubu

  Członek Klubu ma prawo:

  1. uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Klub;
  2. używać proporca i logotypów Klubu w zakresie przyznanych uprawnień;
  3. korzystać z wszelkich przywilejów, produktów i usług wymienionych w pakiecie członkowskim stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, tylko i wyłącznie za okazaniem karty klubowej wraz z dokumentem tożsamości.

   

  Członek Klubu zobowiązany jest do:

  1. stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz uchwał Zarządu Klubu;
  2. dbania o honor Proporca Klubu, przestrzegania etyki, etykiety i dobrych obyczajów obowiązujących w żeglarstwie, a w szczególności w Klubie;
  3. regularnego opłacania składek członkowskich uchwalonych przez Zarząd Klubu.
 • Rozwiązanie członkostwa

  Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

  1. wystąpienia członka z Klubu, zgłoszonego pisemnie do Zarządu Klubu, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych;
  2. skreślenia z listy członków wskutek nieopłacenia składek w określonym terminie, o czym członek zostanie poinformowany pisemnie drogą elektroniczną;
  3. wykluczenia członka za działania na szkodę Klubu lub nieprzestrzeganie Regulaminu, na podstawie uchwały Zarządu Klubu.
 • Inne

  Członkowie Klubu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Yacht Club Sopot sp. z o. o.

  Fakt utraty, zniszczenia bądź zagubienia karty członkowskiej Klubu należy niezwłocznie zgłosić do Zarządu Klubu. Wydanie duplikatu karty/kart wiąże się z dodatkową opłatą operacyjną w wysokości 50 zł za kartę.

  Wykupione członkostwo jest imienne i nie może być wykorzystywane przez osoby trzecie.

  Członkowie Klubu zobowiązani są do informowania Klubu o wszelkich zmianach adresów zamieszkania oraz adresów do korespondencji, w tym także adresów do korespondencji elektronicznej. Pisma wysyłane na podane Zarządowi Klubu adresy, a nie podjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich odbioru.

  Władzami Klubu jest Zarząd Klubu powoływany przez Yacht Club Sopot sp. z o.o.

Kontakt

Filip Wójcikiewicz

Komandor Klubu

Mariusz Kłobucki

Wice-komandor Klubu

Paweł Górski
+48.609.033.309

Wice-komandor Klubu

GSC Yachting biznes liga żeglarska Yachting Clinic